2007-09-13, 21:38
sonique

Czasami obcojęzyczne wiersze brzmią lepiej niż w "Polskiej wersi językowej"

Edward Stachura

***(Dreams were found ...)

Dreams were found
dreams I once put
into my pocket with a hole
when the night
the big crow
flew to the river transparent-good
That night
bats devoured all the stars
white butterflies
only black butterflies were left
Truth was then like the moon
rolling on the smooth mirror
for four weeks
Dreams were found
a thick oak stick

Halina Poświatowska

*** [Humbly I Love You]

Humbly I love You
You see
even my elbow I love
for once it belong to You

apparently it is possible
to part
with one's truest wealth
and leave without looking back

apparently it is possible
amidst cold earth
to remain2007-09-13, 21:40
introwertyczka

pamiętam swego czasu recytowałam na konkursie "Kamyk" Herberta w wersji anglojęzycznej, to jest: "Pebble", ale w sumie żeby szczególnie lepszy/gorszy był no to nie wydaje mi się

2007-09-14, 12:25
poema

[IF]

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream--and not make dreams your master,
If you can think--and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings--nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And--which is more--you'll be a Man, my son!

--Rudyard Kipling

poprostu kocham ten wiersz

2007-09-14, 13:37
Eliat

Cóż
Ja mam awersję do języków obcych. Nie słucham zasadniczo zagranicznej muzyki, wiersze też zdecydowanie bardziej podchodzą mi w wersji polskiej2007-09-15, 09:53
sonique

Sonety odeskie - Adam Mickiewicz

II

Mówię z sobą, z drugimi plączę się w rozmowie,
Serce bije gwałtownie, oddechem nie władnę,
Iskry czuję w źrenicach, a na twarzy bladnę;
Niejeden z obcych głośno pyta o me zdrowie

Albo o mym rozumie coś na ucho powie.
Tak cały dzień przemęczę; gdy na łoże padnę
W nadziei, że snem chwilę cierpieniom ukradnę,
Serce ogniste mary zapal w mej głowie.

Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy,
Którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu,
Składane, zapomniane po milijon razy.

Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu
Znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy,
Aby goreć na nowo – milczeć po dawnemu.

II

Self-talking, to others – my tongue frosts,
Heart beats like hell, breath beyond control,
Sparkling eyes shift on face pale at all;
They ask concerned why I am at loss

Or whisper that I have my mind lost.
All day long suffered; on bed I fall
Hoping that sleep would deafen the call
Of torment – oh, heart! inflate its cost!

Woken, rushing towards desk with mind
Abundant in curses of thy rod,
Composed, forgotten, no sense to find.

But as I see thou, must have asked God
Why I’m calm again, of ice-cold kind,
Just to grow hot – anew – amidst fog.

2007-09-15, 17:07
zielona_róża

Zamieszczam wiersz, który zmienił moje życie...

Tadeusz Różewicz w wersji angielskiej i polskiej (zdecydowanie bardziej wolę polską )

In The Middle Of Life

After the end of the world
after my death
I found myself in the middle of life
I created myself
constructed life
people animals landscapes

this is a table I was saying
this is a table
on the table are lying bread a knife
the knife serves to cut the bread
people nourish themselves with bread

one should love man
I was learning by night and day
what one should love
I answered man

this is a window I was saying
this is a window
beyond the window is a garden
in the garden I see an apple tree
the apple tree blossoms
the blossoms fall off
the fruits take form
they ripen my father is picking up an apple
that man who is picking up an apple
is my father
I was sitting on the threshold of the house

that old woman who
is pulling a goat on a rope
is more necessary
and more precious
than the seven wonders of the world
whoever thinks and feels
that she is not necessary
he is guilty of genocide

this is a man
this is a tree this is bread

people nourish themselves in order to live
I was repeating to myself
human life is important
human life has great importance
the value of life
surpasses the value of all the objects
which man has made
man is a great treasure
I was repeating stubbornly

this water I was saying
I was stroking the waves with my hand
and conversing with the river
water I said
good water
this is I

the man talked to the water
talked to the moon
to the flowers to the rain
he talked to the earth
to the birds
to the sky
the sky was silent
the earth was silent
if he heard a voice
which flowed
from the earth from the water from the sky
it was the voice of another man

trans. Czesław Miłosz

----------------

W środku życia

Po końcu świata
po śmierci
znalazłem się w środku życia
stwarzałem siebie
budowałem życie
ludzi zwierzęta krajobrazy

to jest stół mówiłem
to jest stół
na stole leży chleb nóż
nóż służy do krajania chleba
chlebem karmią się ludzie

człowieka trzeba kochać
uczyłem się w nocy w dzień
co trzeba kochać
odpowiadałem człowieka

to jest okno mówiłem
to jest okno
za oknem jest ogród
w ogrodzie widzę jabłonkę
jabłonka kwitnie
kwiaty opadają
zawiązują się owoce
dojrzewają

mój ojciec zrywa jabłko
ten człowiek który zrywa jabłko
to mój ojciec

siedziałem na progu domu
ta staruszka która
ciągnie na powrozie kozę
jest potrzebniejsza
i cenniejsza
niż siedem cudów świata
kto myśli i czuje
że ona jest niepotrzebna
ten jest ludobójcą

to jest człowiek
to jest drzewo to jest chleb

ludzie karmią się aby żyć
powtarzałem sobie
życie ludzkie jest ważne
życie ludzkie ma wielką wagę
wartość życia
przewyższa wartość wszystkich przedmiotów
które stworzył człowiek
człowiek jest wielkim skarbem
powtarzałem uparcie

to jest woda mówiłem
gładziłem ręką fale
i rozmawiałem z rzeką
wodo mówiłem
dobra wodo
to ja jestem

człowiek mówił do wody
mówił do księżyca
do kwiatów deszczu
mówił do ziemi
do ptaków
do nieba

milczało niebo
milczała ziemia
jeśli usłyszał głos
który płynął
z ziemi wody i nieba
to był głos drugiego człowieka

2007-12-05, 12:57
Włóczęga

http://www.emule.com/poetry/ jedna z najlepszych storn z klasykami poezji anglojęzycznej polecam szczególnie twórczość Frosta(Fire and Ice) i Alana Edgara Poe miłej lektury życzę

Wiersz polityczny - w jakim stopniu może wpływać na wyborców
jak wprowadzić strone www, żeby na niej były wiersze???
Problem z listą wierszy/wejściem do panelu "otrzymane&q
Jak mam uniknąc tych znaczków?
  • babilonski mit o stworzeniu swiata
  • idz do podstrony 20
  • anglia E6wiczenia na B6wiEAta wielkanonce
  • www muzyczne
  • mango kolekcja
  • Katalog wątków z grup dyskusyjnych @@ Strona Główna